Gyaku Hanmi Katate Dori – Mawashi Kaitenage Uchi 2017-07-26T10:01:35+00:00
Gyaku Hanmi Katate Dori – Ki no Nagare (Kiri Oroshi) 2017-06-16T11:35:13+00:00